Domein wereld

 

Globalisering, tijd-ruimtecompressie, centrum-periferiestructuur, geopolitiek, diffusie van culturen, outsourcing

Wil je meer uitleg over o.a. deze begrippen? Klik dan op bovenstaande afbeelding. 

Domein aarde

 

Vulkanisme, plaattektoniek, hotspots, erosie, verwering, klimaat, ITCZ, landdegradatie

Allemaal endogene en exogene begrippen die een belangrijke rol spelen bij het domein Aarde. Uitleg? Klikken maar!

Domein Brazilie

 

Amazone, natuurlijke hulpbronnen, landgrabbing, favela's, carnaval, pacificatie, Bolsa Familia
Brazilie is een divers land waar je echt meer over wilt weten. Klik op de foto van de favela voor meer info.

Domein Wateroverlast
Domein steden in nl
Examens + antwoorden

Zeespiegelstijging, kribverlagingen, stuwen, waterpleinen, drietrapsstrategie

Misschien voor veel leerlingen niet het spannendse hoofdstuk maar wel een heel belangrijke voor ons kikkerlandje. Klikken en varen maar!

Stedelijke vraagstukken, smart cities, sustainable cities, sociale cohesie, leefbaarheid
Steden in Nederland zijn humaan maar zijn ze ook toekomstbestendig? Zoek het uit onder de foto hierboven.

Onder dit kopje vind je alle examens van de afgelopen jaren gesorteerd naar opgave (eigenlijk dus wat je normaal op havovwo.nl kon vinden)