Steden in nederland

Een stad of stedelijk gebied is voor veel mensen een aantrekkelijke plaats om te wonen. We vinden er allerlei voorzieningen en vele bedrijven die zorgen voor werkgelegenheid.
De Nederlandse steden hebben te maken met tal van problemen. Zo zijn er vooral in de grote steden woonwijken te vinden waar verloedering optreedt. Het is noodzakelijk om te leefbaarheid van onze steden te verbeteren.

 

Vier vragen staan in dit hoofdstuk centraal:

  1. Welke soorten steden en stedelijke gebieden komen in Nederland voor?
  2. Wat zijn de belangrijkste vraagstukken in onze grote en middelgrote steden?
  3. Welke factoren bepalen de leefbaarheid van een Nederlandse stadswijk?
  4. Welke koers wil de stad van de toekomst gaan varen?

 

Hieronder staan de belangrijkste bestanden en filmpjes die tijdens dit hoofdstuk behandeld zijn: 

"Bij mij in de straat heten we allemaal buren"