Domein wereld

 

Globalisering, tijd-ruimtecompressie, centrum-periferiestructuur, geopolitiek, diffusie van culturen, outsourcing

Wil je meer uitleg over o.a. deze begrippen? Klik dan op bovenstaande afbeelding. 

Domein Aarde

 

Vulkanisme, plaattektoniek, hotspots, erosie, verwering, klimaat, ITCZ, landdegradatie, Middellandse Zeegebied

Allemaal endogene en exogene begrippen die een belangrijke rol spelen bij het domein Aarde. Uitleg? Klikken maar!

Domein zuid-amerika

 

Paaseiland, actieve vulkanen, guarapo, FARC, tejo, tango, corruptie, bolhoedjes, de Death Road, Patagonië, de Andes..

Zuid-Amerika is een fantastisch continent waar je écht meer over wilt weten. Klik op de Moai!

Domein wateroverlast

 

Zeespiegelstijging, kribverlagingen, stuwen, waterpleinen, drietrapsstrategie, kustbeheer, IJsselmeergebied, adaptief waterbeleid

Misschien voor veel leerlingen niet het spannendse hoofdstuk maar wel een heel belangrijke voor ons kikkerlandje. Klikken en varen maar!

Domein Steden in nl

 

Stedelijke vraagstukken, smart cities, sustainable cities, sociale cohesie, probleemwijken, buurtprofiel, leefbaarheid, metropoolvorming
Steden in Nederland zijn humaan maar zijn ze ook toekomstbestendig? Zoek het uit onder de foto hierboven.

examens + antwoorden

 

Onder dit kopje vind je alle examens van de afgelopen jaren gesorteerd naar opgave (eigenlijk dus wat je normaal op havovwo.nl kon vinden)