Elke minuut van de dag weten we tegenwoordig wat er in de wereld gebeurt. Door internet en televisie zijn we meestal snel op de hoogte. We zijn door de moderne techniek in toenemende mate verbonden met de zeven miljard andere wereldburgers. De wereld kent hierdoor steeds meer samenhang, bijvoorbeeld ten aanzien van de economie. Tegelijkertijd is er ook verscheidenheid. Sommige landen zijn te arm om mee te doen en er zijn ook dictaturen die zich afschermen.


Drie vragen staan in dit hoofdstuk centraal:

  1. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van globalisering in de wereld?
  2. Hoe heeft de wereldsamenleving zich in de loop van de tijd ontwikkeld?
  3. Waarom doet niet ieder land in dezelfde mate mee met globalisering?

 

Hieronder staan de belangrijkste bestanden en filmpjes die tijdens dit hoofdstuk behandeld zijn:


 

GLOBALISERING

"Waren mensenrechten maar net zo onschendbaar als machthebbers"